Dřevěná stavebnice

Dřevěná hračka má v dnešní době problém prosadit se. Jde o dva hlavní aspekty, náročnost výroby takovéto hračky a v důsledku toho také její cena. V druhé polovině minulého století se silně rozvinula výroba hraček z umělé hmoty. Tento materiál se oproti dřevu snadno přizpůsobí i velmi složitým tvarům. Výroba z plastů je velmi rychlá a poměrně jednoduchá. Díky tomu je hračka také cenově výhodná pro spotřebitele. Ze dřeva se dají vyrobit nejrůznější dřevěné stavebnice s miniaturními součástkami, dřevěné kostky, mosty, válce a pod. což jde ze plastu jen těžko.

Pravdou však je, že i dřevěná hračka je nezastupitelná.

 Dřevěné kostky

To můžeme pozorovat u dětí. Hrají-li si dopoledne uvnitř mateřské školy například s legem, které je mimochodem také jednou z nezastupitelných a výborných hraček, ačkoli je z plastu, venku se vrhnou na pískoviště, nebo běhají po trávě, často si do ní chtějí i lehat. Plast je materiál potřebný, ale vedle dřeva je například daleko méně odolný. Dřevěné kostky vzniká precizním opracováním dřeva. Druhou, stejně náročnou a také tak nákladnou činností je její barvení či omalování. Tento proces je náročný na čas i práci výrobce. Výsledkem však bývají unikátní kousky. Dnešní dřevěné hračky jsou spíše výstavní kousky, umělecká díla. I ta, by však v nabídce hraček pro děti rozhodně neměla chybět.

Holzbausteine

 

Das Holzspielzeug hat heute ein Problem. Dies sind zwei Hauptaspekte, die Schwierigkeit, ein solches Spielzeug herzustellen und folglich auch seine Kosten. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wuchs die Produktion von Plastikspielzeug stark. Dieses Material kann sich im Vergleich zu Holz leicht an sehr komplexe Formen anpassen. Die Kunststoffproduktion ist sehr schnell und relativ einfach. Dank dessen ist das Spielzeug auch für die Verbraucher kostengünstig. Holz kann verwendet werden, um eine Vielzahl von Holzbausteine mit Miniaturteilen: Holzbauklötze, Brücken, Zylindern und dergleichen herzustellen. das ist schwer mit Plastik zu tu Die Wahrheit ist jedoch, dass sogar ein hölzernes Spielzeug unersetzlich ist.

Holzwürfel

 Dies kann bei Kindern beobachtet werden. Wenn Sie am Morgen im Inneren des Kindergarten wie Lego spielen, die übrigens auch eine der großen Spielzeug ist und unersetzlich, obwohl sie aus Kunststoff, außen fallen auf den Sand, oder läuft über den Rasen gemacht wird, wollen sie oft, es zu tun und sich hinlegen. Plastik wird gebraucht, aber es ist viel weniger widerstandsfähig gegen Holz. Der Holzwürfel wird durch präzise Holzbearbeitung hergestellt. Die zweite, ebenso anspruchsvolle wie kostspielige Tätigkeit ist das Färben oder Malen. Dieser Prozess ist zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Das Ergebnis ist jedoch Unikate. Heutige Holzspielzeuge sind eher Ausstellungsstücke, Kunstwerke. Auch sie sollte jedoch nicht im Angebot von Spielzeug für Kinder fehlen

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting